وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
مطالب آموزشی
tarbiat arziab khzane dari.pptx
1.61 MB

آموزش ارزیاب بر اساس الگوی جامع ارزیابی عملکرد ذی حسابی


کارگاه 97.8.2 [Compatibility Mode].pdf
1.79 MB
مهارت های ارتباطی در فرایند مصاحبه
تعريف عملياتي واژه هاي پرکاربرد.docx
19.514 KB
تعریف عملیاتی واژه های پرکاربرد در طرح ارزیابی ذیحسابان

 
مدل نهايي ارزيابي عملکرد ذيحسابي.pdf
1.23 MB
مدل نهایی ارزیابی عملکرد ذیحسابی
جزوه ارزيابي عملکرد ذيحسابي.pdf
1.57 MB
جزوه ارزیابی عملکرد ذیحسابی