وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English

مقالاتمقالات
و
شنبه 28 آذر 1394 بررسی جایگاه و نقش نظارتی ذیحساب در نظام مالی و محاسباتی کشور از دیدگاه مسئولین دستگاههای اجرایی


فايلها
بررسي جايگاه و نقش ذيحسابان.pdf 861.272 KB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر