منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار و اطلاعیه ها
جستجو
متن عمومي
منو
ورود کاربران
ورود
اخبار و اطلاعیه ها
اولین جلسه دبیرخانه ارزیابی  در سال 1397 تشکیل گردید.
هفدهمین جلسه دبیرخانه ارزیابی در روز دوشنبه 20/9/1396 در محل سالن جلسات اداره کل نظارت بر ذیحسابیها تشکیل گردید.
جلسه آموزشی معاونین ذیحسابان مرکز در خصوص مدل تعالی ذیحسابی، برگزار گردید.
چهارمین جلسه هماهنگی ارزیابان مرکز برگزار گردید.
سومین جلسه هماهنگی ارزیابان مرکز  برگزار گردید.
دومین جلسه هماهنگی ارزیابان مرکز برگزار گردید.
اولین جلسه هماهنگی و وحدت رویه ارزیابان مرکز
تمدید مهلت تکمیل و ارسال پرسشنامه های خود ارزیابی
شانزدهمین جلسه دبیرخانه ارزیابی تشکیل شد
پنجمین جلسه دبیرخانه ارزیابی عملکرد مدیریتی ذیحسابان برگزار گردید.
تعیین اعضای  دبیرخانه ارزیابی عملکرد از سوی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دارکل کشور
انتصاب دبیر  دبیرخانه ارزیابی عملکرد از سوی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دارکل کشور
چهارمین جلسه دبیرخانه ارزیابی عملکرد در روز دوشنبه مورخ 1396/05/16 برگزار گردید.
بخش ویژه پرتال اداره کل نظارت بر ذیحسابیها در خصوص ارزیابی عملکرد ذیحسابان دستگاههای اجرایی کشور راه اندازی گردید.
1