وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
jb
1398/4/23 يكشنبه بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی قوای مجریه . مقننه و قضائیه . نیروهای مسلح . وزارتخانه هاو .... به منظور پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان و...
فايلها
بخشنامه به کليه دستگاههاي اجرايي قواي مجريه . مقننه و قضائيه . نيروهاي مسلح . وزارتخانه هاو .... به منظور پرداخت پاداش پايان خدمت بازنشستگان و... .pdf 24.299 KB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر