وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English

مقالاتمقالات
خدابخشی
دوشنبه 4 اسفند 1393 نقش و جایگاه نظارتی ذیحسابان در نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد - هادی خدابخشی و مهرداد جباری
فايلها
نقش و جايگاه نظارتي ذيحسابان در نظام بودجه ريزي مبتني بر عملکرد - هادي خدابخشي و مهرداد جباري.pdf 1.03 MB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر