وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
اطلاعیه ها
1
1397/12/11 شنبه قابل توجه ذیحسابان و معاونین ذیحساب محترم متن پیش نویس دستورالعمل اجرایی ماده 97 قانون محاسبات عمومی کشور

احتراما با توجه به تغییر نظام  حسابداری بخش عمومی از نقدی به تعهدی، ضرورتا بازنگری و اصلاح برخی از دستورالعمل ها از جمله دستورالعمل موضوع ماده 97 قانون محاسبات عمومی کشور مورد تاکید قرار گرفته است لذا خواهشمند است در خصوص متن پیشنهادی، بررسی لازم به عمل آورده و پیشنهادات و نظرات اصلاحی را حداکثر تا 1398/1/31 به این اداره کل ارسال نمایید.

فايلها
متن پيش نويس دستورالعمل اجرايي ماده 97 قانون محاسبات عمومي کشور.pdf 280.506 KB
 
امتیاز دهی