وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
اطلاعیه ها
52
1397/3/23 چهارشنبه قابل توجه کلیه همکاران محترم ذیحساب و معاون ذیحساب(بخشنامه به واحدهای ستادی برای اعلام رزمندگان دارای سابقه 3 ماه و کمتر در جبهه)
فايلها
بخشنامه به واحدهاي ستادي براي اعلام رزمندگان داراي سابقه 3 ماه و کمتر در جبهه.pdf 174.799 KB
نامه معاون محترم سرمايه انساني سازمان اداري و استخذامي کشور.pdf 90.818 KB
 
امتیاز دهی