وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
اطلاعیه ها
10
1397/2/17 دوشنبه قایل توجه کلیه همکاران محترم ذیحساب و معاون ذیحساب (بیمه زندگی مان) اطلاعیه اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی
فايلها
نامه بيمه زندگي مان.pdf 69.492 KB
فرم بيمه.pdf 2.42 MB
 
امتیاز دهی