وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
اطلاعیه ها
65
1396/8/21 يكشنبه قابل توجه معاونین محترم ذیحساب (دوره آموزشی حقوق شهروندی در نظام اداری)
باسمه تعالی

به اطلاع معاونین محترم ذیحساب می رساند تاریخ تشکیل دوره آموزشی "حقوق شهروندی در نظام اداری" از تاریخ 1396/8/23 به تاریخ 1396/9/7 تغییر می یابد.
 
اداره کل نظارت بر ذیحسابی ها
 
امتیاز دهی