وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
اطلاعیه ها
قابل توجه همکاران محترم ذیحساب و معاون ذیحساب
تبریک سال 1398
ابلاغ بخشنامه معاونت نظارت مالی وخزانه داری کل کشور موضوع ماده 16 قانون الحاق(2) در خصوص برگشت مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال 1397
قابل توجه ذیحسابان و معاونین ذیحساب محترم
اطلاعیه مهم ( قابل توجه همکاران محترم ذیحساب و معاون ذیحساب)
فابل توجه همکاران محترم
قابل توجه ذیحسابان محترم
قابل توجه کلیه همکاران محترم ذیحساب و معاون ذیحساب(بخشنامه به واحدهای ستادی برای اعلام رزمندگان دارای سابقه 3 ماه و کمتر در جبهه)
قایل توجه کلیه همکاران محترم ذیحساب و معاون ذیحساب (بیمه زندگی مان)
قابل توجه همکاران محترم ذیحساب
قابل توجه همکاران محترم معاون ذیحساب
دومین آزمون ورودی اداره کل نظارت بر ذیحسابیها برگزار گردید.
قابل توجه کلیه همکاران داوطلب شرکت در آزمون  ورودی اداره کل نظارت بر ذیحسابیها
قابل توجه همکاران محترم ذیحساب
اطلاعیه مهم : قابل توجه  کلیه همکاران محترم ذیحساب
قایل توجه کلیه همکاران محترم معاون ذیحساب
اطلاعیه مهم : قابل توجه همکاران محترم معاون ذیحساب
قابل توجه ذیحسابان محترم مرکز
قابل توجه ذیحسابان محترم مرکز
قابل توجه معاونین محترم ذیحساب (دوره آموزشی حقوق شهروندی در نظام اداری)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...