وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
اخبار عمومی
بخشنامه معاونت نظارت مالی در خصوص بند ع تبصره 5 قانون بودجه سال 1398- در مورد حسابرسی حکم بند پ ماده 1 ق ر م ت
 نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات  ابلاغ گردید.
نشست وزیر امور اقتصادی و دارایی یا ذیحسابان دستگاههای اجرایی برگزار گردید.
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398 کل کشور
ابلاغ قانون دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری
نسخه سال 1398 نظام حسابداری بخش عمومی
الزامات ، مجوزها و احكام  مهم  قانون بودجه سال1398
ابلاغ بخشنامه در خصوص الزام رعایت سطوح تفصیلی توسط واحدهای گزارشگر
ابلاغ نقشه راه اجرای کامل حسابداری تعهدی توسط معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور
بخشنامه شماره 54/296440 مورخ 1397/12/28 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص ایجاد وحدت رویه و رفع ابهام در خصوص زمان برگشت مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال 1397
حضور جناب آقای پاکباز مدیرکل نظارت بر ذیحسابیها در همایش ذیحسابان و معاونین توسعه مدیریت سازمان اوقاف و امور خیریه کشور و ادارات کل تابعه آن
برگزاری دوره آموزشی سنجش کیفیت زندگی کاری
انتصابات جدید در اداره کل نظارت بر ذیحسابیها
15 آذر روز حسابدار مبارک
  • 1397/9/12 دوشنبه 15 آذر روز حسابدار مبارک
    فرا رسیدن ١٥آذرماه را به تمامی همکاران  محترم صمیمانه تبریک و تهنیت می گوییم و از خداوند منّان عزت، سربلندی و توفیق روزافزون شما را خواستاریم.
تفاهم نامه منعقده فی مابین معاونت نظارت مالی و خزانه داریکل کشور و دیوان محاسبات کشور در ارتباط با ماده (6) آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (20) قانون بودجه سال 1397 کل کشور
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...