وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
تازه های قوانین و مقررات
 آیین نامه اجرایی بند الف تبصره 18 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور 
ابلاغ قانون معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی
بخشنامه معاونت نظارت مالی در خصوص بند ع تبصره 5 قانون بودجه سال 1398- در مورد حسابرسی حکم بند پ ماده 1 ق ر م ت
آیین نامه اجرایی بند ح تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 98 کل کشور
در خصوص آیین نامه اجرایی بند ه تبصره 7 ماده واحده قانون بودجه سال 98 کل کشور 
بخشنامه  معاونت نظارت مالی و خزانه داریکل کشور در خصوص  حوالجات سال 97 دستگاههای اجرایی متمرکز
بخشنامه درخصوص موضوع ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
آیین نامه نحوه رسیدگی به قصور یا تخلف شرکت های بیمه -
در خصوص اصلاح تبصره بند 4 بخشنامه شماره 647444 توسط شورای حقوق و دستمزد 
تصویبنامه -در خصوص افزایش دریافتی کلیه مستمری های بازنشستگی
بخشنامه معاونت نظارت مالی در خصوص ضوابط اجرای بودجه 1398  (ماده 33)
پاسخ سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص تفاوت تطبیق
قانون تفسیر جزء(6)بند(ث) ماده 88 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
ابلاغ حق بیمه سال 98 -سازمان بیمه سلامت ایران

تصویب نامه هیات دولت در خصوص پرداخت اعتبارات تخصیص یافته سال 1397


در خصوص ابلاغ ضریب حقوق شاغلین و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و قضات 
بخشنامه در خصوص تمهیدات لازم برای پرداخت حداقل چهار صد هزار تومان بابت افزایش حقوق کارکنان دولت اعم از شاغلین و بازنشستگان 
آیین نامه اجرایی بندهای ج و ی تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور
تصویبنامه -در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی با بدهی همان اشخاص به سازمان مالیاتی کشور
تصویبنامه میزان و نحوه پرداخت پاداش پایان سال (عیدی) سال ۱۳۹۷
12345678910...>>>