وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
تازه های قوانین و مقررات
مصوبه نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور 
بخشنامه در خصوص حمایت از کالاها و خدمات تولیدی کشور - ارسال نقشه جامع علمی کشور و سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران 
بخشنامه در خصوص اعمال مدارک تحصیلی ارائه شده کارمندان در حین خدمت
آیین نامه اجرایی تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه سال 98 کل کشور 
 الحاق ماده 36 به نظام نامه اجرای قانون ثبت شرکت ها 
بخشنامه در خصوص لزوم دعوت از مناقصه گران در تمام جلسات گشایش پاکت ها
بخشنامه در خصوص سند اجرایی بودجه سال 99 دستگاههای اجرایی 
بخشنامه در خصوص مستثنی شدن اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول موضوع بند 5 مصوبه ه 56485 ت8724
بخشنامه موضوع بند 3 ماده 10 قانون تشیکلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 
آیین نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاه های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب دیده از اقدامات دولت ها و مراجع داخلی و خارجی
بخشنامه هیات دولت در خصوص آیین نامه اجرایی بند (چ) ماده 37 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور 
دستورالعمل اجرایی  بند( الف) ماده(6) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ابلاغی صندوق بازنشستگی کشوری
بخشنامه در خصوص اجرای بند الف ماده 6 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و دستورالعمل اجرایی آن ابلاغی صندوق بازنشستگی کشوری 
بخشنامه درخصوص فروش اوراق مالی اسلامی موضوع تبصره 2 بند2 مصوبات سی و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 5 مکرر قانون صدور چک 
آیین نامه تشکیلات مرکز اطلاعات مالی 

بخشنامه در خصوص  بند( و) تبصره( 5) ماده واحده قانون بودجه سال 98 کل کشور


آیین نامه اجرایی بند های( الف) و( ب) و( پ) ماده( 8 ) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه


بخشنامه در خصوص شیوه نامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و تمامی پرداخت های مشابه حقوق و دستمزد دستگاه های اجرایی موضوع 18 ضوابط اجرائی قانون بودجه سال 98 کل کشور


بخشنامه تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارای های سرمایه ای و مالی سال 1397 کل کشور و مهلت ارسال صورتهای مالی سال 1397
12345678910...>>>