وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English

رویدادهارویدادها
s

s

d

d
دوشنبه 7 اسفند 1396 دهمین هم اندیشی سالانه ذیحسابان دستگاه های اجرایی مرکز برگزار گردید. دهمین هم اندیشی سالانه ذیحسابان دستگاه های اجرایی مرکز در روز یکشنبه مورخ 1396/11/29  با حضور  جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، جناب آقای دکتر قدمی معاون محترم توسعه و مدیریت منابع، جناب آقای خدابخشی مدیر کل محترم نظارت بر ذیحسابیها  ،مدیران و مشاوران ستادی دو معاونت مذکور وهمچنین ذیحسابان دستگاه های اجرایی مرکز  در محل سالن جهاد اقتصادی وزارتخانه متبوع برگزار گردید.و ذیحسابان دستگاه های اجرایی استانی نیز از طریق ویدئو کنفرانس در جلسه هم اندیشی شرکت نمودند.
 
امتیاز دهی