وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English

رویدادهارویدادها
چهارشنبه 28 تير 1396 جلسه تخصصی اداره کل نظارت بر ذیحسابیها با هیات اعزامی صندوق بین المللی پول(IMF ) جلسه تخصصی اداره کل نظارت بر ذیحسابیها با هیات اعزامی صندوق بین المللی پول(IMF ) در روز دوشنبه مورخ 19/4/1396 در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور مدیر کل،معاونین ، ذیحسابان دستگاههای اجرایی مرکز و برخی از کارشناسان اداره کل نظارت بر ذیحسابیها ،برگزار گردید.
در این جلسه، نماینده صندوق بین المللی پول در خصوص امر نظارت مالی در کشورهای مختلف توضیحاتی ارائه داده و به سوالات ذیحسابان دستگاههای اجرایی پاسخ دادند.
در این جلسه جناب آقای خدابخشی ضمن توضیحی از شرح وظایف قانونی اداره کل نظارت بر ذیحسابیها ، مطالبی راجع به چگونگی امر نظارت و ظایف قانونی ذیحسابان ارائه نمودند.سپس نمایندگان IMF ،جهت رفع ابهامات،سوالاتی در زمینه مراحل اولیه اجرای بودجه ،مراحل انجام خرج و نحوه گزارش دهی مطرح کردند که پاسخ لازم به آنها ارائه گردید.
 
 
امتیاز دهی