وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English

رویدادهارویدادها
چهارشنبه 28 تير 1396 جلسه تخصصی اداره کل نظارت بر ذیحسابیها با هیات اعزامی صندوق بین المللی پول(IMF ) برگزار گردید. جلسه تخصصی اداره کل نظارت بر ذیحسابیها با هیات اعزامی صندوق بین المللی پول(IMF ) در روز سه شنبه مورخ 13/4/1396 در محل سالن تلاش وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور مدیر کل،معاونین ، برخی از ذیحسابان دستگاههای اجرایی مرکز ،برگزار گردید.
 
 
امتیاز دهی