وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
اطلاعیه ها
021
1395/11/30 شنبه اطلاعیه مهم: قابل توجه همکاران محترم خدمات بیمه ای بدینوسیله به اطلاع همکاران محترم می رساند آن دسته از همکارانی که جهت بستری از بیمارستانهای غیر طرف قرارداد با بیمه ایران(بصورت آزاد) استفاده می نمایند می بایست مدارک پزشکی خود را نزد مجتمع خدمات بیمه ای شهید مطهری ، برابر اصل نموده و سپس اصل مدارک را به سازمان خدمات درمانی یا تامین اجتماعی تحویل داده و پس از دریافت سهم بیمه گراول، مدارک برابر اصل را به واحد بیمه ارائه نمایند.
 
اداره کل امور اداری و پشتیبانی 
 
امتیاز دهی