وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
اطلاعیه ها
021
1395/11/4 دوشنبه اطلاعیه مهم : قابل توجه همکاران محترم ذیحساب دانلود پرسشنامه طرح تحقیق مطالعاتی با توجه به مباحث مطروحه در جلسه مورخ 1395/11/4، مقتضی است پرسشنامه پیوست در دو نسخه ( یک نسخه توسط ذیحسابان محترم و نسخه دیگر توسط مقام مجاز تشخیص در دستگاه اجرایی مربوطه) تکمیل و حداکثر تا تاریخ 1395/11/11 به صورت فیزیکی به این اداره کل ارائه گردد.
 
اداره کل نظارت بر ذیحسابیها  
فايلها
نسخه مقام مجاز تشخيص -پرسشنامه طرح مطالعاتي.pdf 338.942 KB
نسخه مخصوص ذيحسابان - پرسشنامه طرح مطالعاتي.pdf 339.11 KB
 
امتیاز دهی