وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
کو
بخشنامه شماره 54/248086 مورخ 1395/12/21 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص تکمیل فرمهای عملکرد بودجه بر اساس نسخه سال 1395 نظام حسابداری بخش عمومی دانلود دستورالعمل
فايلها
بخشنامه شماره 54248086 مورخ 13951221 معاون محترم نظارت مالي و خزانه دار کل کشور در خصوص تکميل فرمهاي عملکرد بودجه بر اساس نسخه سال 1395 نظام حسابداري بخش عمومي .pdf 132.43 KB
راهنماي+تکميل+فرمهاي+عملکرد+بودجه‌اي.pdf 549.083 KB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر