وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
6
1397/9/11 يكشنبه تفاهم نامه منعقده فی مابین معاونت نظارت مالی و خزانه داریکل کشور و دیوان محاسبات کشور در ارتباط با ماده (6) آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (20) قانون بودجه سال 1397 کل کشور
فايلها
تفاهم نامه موضوع ماده (6) آيين نامه اجرايي بند (ج) تبصره (20) قانون بودجه سال 1397 کل کشور.pdf 164.487 KB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر