وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
36
بخشنامه شماره 54/246303 مورخ 1395/12/18 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص دستورالعمل حسابداری خزانه معین استان دانلود دستورالعمل
فايلها
بخشنامه شماره 54246303 مورخ 13951218 معاون محترم نظارت مالي و خزانه دار کل کشور در خصوص دستورالعمل حسابداري خزانه معين استان.pdf 127.733 KB
دستورالعمل حسابداري خزانه معين استان.pdf 1.16 MB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر