وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
w
1398/7/6 شنبه بخشنامه شماره 54/131077 مورخ 1398/7/2 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص نمونه فرمهای بودجه ای و اسناد و مدارک لازم در تهیه صورت حساب نهایی اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و راهنمای تکمیل فرم های بودجه ای و کنترل آن با تراز
فايلها
بخشنامه.pdf 128.255 KB
راهنماي+تكميل+فرمهاي+عملكرد+بودجه‌اي.pdf 541.258 KB
نمونه فرمهاي بودجه اي.pdf 537.544 KB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر