وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
aD
1398/6/4 دوشنبه آیین نامه اجرایی بند های( الف) و( ب) و( پ) ماده( 8 ) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
فايلها
در خصوص آيين نامه اجرايي بند هاي الف و ب و پ ماده 8 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه .pdf 115.848 KB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر