وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
01
1398/3/18 شنبه بخشنامه معاونت نظارت مالی در خصوص بند ع تبصره 5 قانون بودجه سال 1398- در مورد حسابرسی حکم بند پ ماده 1 ق ر م ت
فايلها
بخشنامه بند ع تبصره 5 قانون بودجه سال 1398- در مورد حسابرسي حکم بند پ ماده 1 ق ر م ت 40980308.pdf 285.841 KB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر