وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
اخبار عمومی
031
1395/10/19 يكشنبه بخشنامه سازمان حسابرسی در خصوص اجرای مقررات بند(پ) ماده(1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور قابل توجه ذیحسابان محترم بخشنامه سازمان حسابرسی در خصوص اجرای مقررات بند(پ) ماده(1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور  مبنی بر لزوم اخذ تاییدیه از سازمان حسابرسی در مورد گزارش بدهی ها و مطالبات دستگاههای اجرایی به همراه فرم قرارداد و نمونه گزارش حسابرس مستقل.
فايلها
بخشنامه سازمان حسابرسي.pdf 267.549 KB
 
امتیاز دهی