وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
اخبار عمومی
vvvfv
1397/8/1 سه‌شنبه اولین جلسه هماهنگی ذیحسابان شرکتهای دولتی مرکز در تاریخ 97/7/28 با حضور جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار گردید

اولین جلسه هماهنگی ذیحسابان شرکتهای دولتی مرکز در تاریخ 28/7/97 با حضور جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، جناب آقای خدابخشی مشاور عالی معاونت، جناب آقای پاکباز مدیرکل نظارت بر ذیحسابیها، جناب آقای طیبی مدیرکل دفتر امور شرکتهای دولتی، جناب آقای امین رفتاری مدیرکل نظارت بر اجرای بودجه، جناب آقای برزوزاده مدیرکل خزانه، جناب آقای بنانی رئیس مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی، جناب آقای فعال قیومی مدیرکل هماهنگی و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری و سرکار خانم دادگر مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار در سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار گردید.

در این جلسه که رأس ساعت 15 با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز گردید در ابتدا جناب آقای پاکباز ضمن تشکر از جناب آقای دکتر اکرمی بابت حضور در جلسه و خیر مقدم به همکاران ذیحساب شرکتهای دولتی مطالبی در خصوص اهمیت برگزاری جلساتی از این دست مطرح نموده و در ادامه جناب آقای دکتر اکرمی با اشاره به جایگاه ویژه ذیحسابان و مسؤولیت بالای ایشان در نظام مالی و بودجه ای کشور، اظهار داشتند که علیرغم اینکه قسمت عمده بودجه کل کشور بودجه شرکتهای دولتی بوده است تا کنون نظارت مالی بر این بخش آنچنان که مورد انتظار بوده محقق نشده و اظهار امیدواری نمودند که با استمرار برگزاری این جلسات به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه بین ذیحسابان شرکتهای دولتی و برقراری ارتباط مؤثر بین ذیحسابان مذکور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، نظارت مالی دولت در این بخش به سمت کمال مطلوب سوق داده شود. در ضمن ایشان تأکید نمودند که در مورد ساختار و چگونگی برگزاری این جلسات می بایست خود ذیحسابان شرکتهای دولتی نیز مشارکت فعال داشته و تصمیم سازی نمایند.

در ادامه مدیر کل دفتر امور شرکتهای دولتی و مدیران کل و مشاور عالی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور به بیان مطالبی در ارتباط با شرکتهای دولتی و روابط آنها با حوزه های تحت سرپرستی خود پرداختند و سپس به پرسشهای ذیحسابان محترم توسط مدیران مذکور پاسخ داده شد.

در پایان جناب آقای پاکباز ضمن جمع بندی جلسه، تأکید به برگزاری مستمر این جلسات داشته و در نهایت مقرر گردید جلسه بعدی هماهنگی ذیحسابان شرکتهای دولتی مرکز در تاریخ 28/8/1397 رأس ساعت 14 در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار گردد.     

 
امتیاز دهی