وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
021
1395/12/3 سه شنبه دستورالعمل حسابداری بند (ج) ماده (24) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ابلاغ گردید.


 
امتیاز دهی