وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
هفدهمین جلسه دبیرخانه ارزیابی در روز دوشنبه 1396/9/20 در محل سالن جلسات اداره کل نظارت بر ذیحسابیها تشکیل گردید.
قایل توجه کلیه همکاران محترم معاون ذیحساب
اطلاعیه مهم : قابل توجه همکاران محترم معاون ذیحساب
انتصابات جدید در اداره کل نظارت بر ذیحسابیها
اولین جلسه هماهنگی و وحدت رویه ارزیابان مرکز تشکیل گردید.
شانزدهمین جلسه دبیرخانه ارزیابی تشکیل شد
قابل توجه ذیحسابان محترم مرکز
قابل توجه ذیحسابان محترم مرکز
قابل توجه معاونین محترم ذیحساب (دوره آموزشی حقوق شهروندی در نظام اداری)
جلسه ذیحسابان دستگاههای اجرایی مرکز با حضور سرپرست اداره معاملات ریالی بانک مرکزی برگزار گردید.
قابل توجه همکاران محترم معاون ذیحساب (جلسات هفتگی)
چهادرهمین همایش سالانه انجمن حسابداری ایران
دستورالعمل درخواست صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی
سیزدهمین جلسه دبیرخانه ارزیابی برگزار گردید.
بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...