وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
اطلاعیه مهم : قابل توجه همکاران محترم ذیحساب و معاون ذیحساب
دستورالعمل حسابداری بند (ج) ماده (24) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ابلاغ گردید.
اطلاعیه مهم: قابل توجه همکاران محترم
آگهی دعوت مجمع عمومی انجمن متخصصین امور ذیحسابی کل کشور(نوبت دوم)
انتصابات جدید در اداره کل نظارت بر ذیحسابیها
قابل توجه ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها
قابل توجه همکاران محترم معاون ذیحساب
اطلاعیه مهم : قابل توجه همکاران محترم ذیحساب
سومین همایش ملی استانداردهای حسابداری بخش عمومی برگزار شد.
قابل توجه همکاران محترم معاون ذیحساب
بخشنامه سازمان حسابرسی در خصوص اجرای مقررات بند(پ) ماده(1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
برنامه زمانبندی سومین همایش ملی استانداردهای حسابداری بخش عمومی– تجربیات گذشته مسیر پیش‌رو
سومین همایش ملی استانداردهای حسابداری بخش عمومی– تجربیات گذشته مسیر پیش‌رو ، در 22 دی‌ماه سال 1395  بر‌گزار می‌گردد.
قابل توجه  همکاران محترم معاون ذیحساب
ششمین جشنواره ورزشی کارکنان وزارت اموراقتصادی و دارایی گرامیداشت دهه مبارک فجر
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...