وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
نصاب معاملات در سال 1397،  موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات
قایل توجه کلیه همکاران محترم ذیحساب و معاون ذیحساب (بیمه زندگی مان)
قانون اصلاح قانون بودجه سال 1396 کل کشور
بخشنامه شماره 54/19080 مورخ 1397/2/9 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص ثبت های مکمل دستورالعمل حسابداری اسناد خزانه اسلامی
قابل توجه همکاران محترم ذیحساب
قابل توجه همکاران محترم معاون ذیحساب
شیوه نامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاه های اجرایی موضوع ماده 18 ضوابط اجرائی قانون بودجه سال 97 کل کشور
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 97 کل کشور ابلاغ شد.
  نظام حسابداری بخش عمومی نسخه سال 1397
نتایج طرح تحقیقاتی ادراه کل نظارت بر ذیحسابیها با عنوان : (بازنگری در نقش ذیحسابان دستگاه های اجرایی در نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد ) منتشر گردید.
دیدار نوروزی جناب آقای دکتر اکرمی با ذیحسابان دستگاه های اجرایی مرکز برگزار گردید.
دهمین هم اندیشی سالانه ذیحسابان دستگاه های اجرایی مرکز برگزار گردید.
قابل توجه کلیه همکاران محترم ذیحساب
دهمین هم اندیشی سالیانه ذیحسابان دستگاه های اجرایی مرکز برگزار می گردد.
طرح اصلاح قانون برنامه و بودجه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...