وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
دهمین هم اندیشی سالانه ذیحسابان دستگاه های اجرایی مرکز برگزار گردید.
قابل توجه کلیه همکاران محترم ذیحساب
دهمین هم اندیشی سالیانه ذیحسابان دستگاه های اجرایی مرکز برگزار می گردد.
طرح اصلاح قانون برنامه و بودجه
انتصابات جدید در اداره کل نظارت بر ذیحسابیها
دومین آزمون ورودی اداره کل نظارت بر ذیحسابیها برگزار گردید.
قابل توجه کلیه همکاران داوطلب شرکت در آزمون  ورودی اداره کل نظارت بر ذیحسابیها
دومین آزمون ورودی اداره کل نظارت بر ذیحسابیها برگزار می گردد.
قابل توجه همکاران محترم ذیحساب
اطلاعیه مهم : قابل توجه  کلیه همکاران محترم ذیحساب
هفدهمین جلسه دبیرخانه ارزیابی در روز دوشنبه 1396/9/20 در محل سالن جلسات اداره کل نظارت بر ذیحسابیها تشکیل گردید.
قایل توجه کلیه همکاران محترم معاون ذیحساب
اطلاعیه مهم : قابل توجه همکاران محترم معاون ذیحساب
انتصابات جدید در اداره کل نظارت بر ذیحسابیها
اولین جلسه هماهنگی و وحدت رویه ارزیابان مرکز تشکیل گردید.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...