وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
اطلاعیه ها
دومین آزمون ورودی اداره کل نظارت بر ذیحسابیها برگزار گردید.
قابل توجه کلیه همکاران داوطلب شرکت در آزمون  ورودی اداره کل نظارت بر ذیحسابیها
قابل توجه همکاران محترم ذیحساب
اطلاعیه مهم : قابل توجه  کلیه همکاران محترم ذیحساب
قایل توجه کلیه همکاران محترم معاون ذیحساب
اطلاعیه مهم : قابل توجه همکاران محترم معاون ذیحساب
قابل توجه ذیحسابان محترم مرکز
قابل توجه ذیحسابان محترم مرکز
قابل توجه معاونین محترم ذیحساب (دوره آموزشی حقوق شهروندی در نظام اداری)
قابل توجه همکاران محترم معاون ذیحساب (جلسات هفتگی)
قابل توجه کلیه همکاران محترم
قابل توجه کلیه همکاران محترم ذیحساب و معاون ذیحساب (ارسال نظرات در خصوص دستورالعمل و شیوه نامه ی خدمات بانک های کارگزار برای حسابهای دولتی)
اطلاعیه مهم: قابل توجه کلیه همکاران محترم
قابل توجه کلیه همکاران محترم ذیحساب و معاون ذیحساب
قابل توجه کلیه همکاران محترم
قابل توجه همکاران محترم ذیحساب
قابل توجه همکاران محترم معاون ذیحساب:
قابل توجه همکاران محترم: اطلاعیه اداره کل امور اداری و پشتیبانی در خصوص بیمه درمان تکمیلی
قابل توجه کلیه همکاران محترم ذیحساب و معاون ذیحساب (ارسال نظرات در خصوص بازنگری و اصلاح آین نامه اجرایی بند(ج) ماده (12) قانون برگزاری مناقصات)
نامه وزارت صنعت،معدن و تجارت در خصوص نظارت بر اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10