وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
قابل توجه کلیه همکاران محترم ذیحساب و معاون ذیحساب (ارسال نظرات در خصوص بازنگری و اصلاح آین نامه اجرایی بند(ج) ماده (12) قانون برگزاری مناقصات)
نامه وزارت صنعت،معدن و تجارت در خصوص نظارت بر اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور
اطلاعیه مهم : قابل توجه همکاران محترم معاون ذیحساب (1396/3/21)
اطلاعیه مهم : قابل توجه کلیه همکاران محترم
اطلاعیه مهم : قابل توجه همکاران محترم معاون ذیحساب:
اطلاعیه مهم : قابل توجه همکاران محترم معاون ذیحساب
اطلاعیه مهم : قابل توجه همکاران محترم معاون ذیحساب
اطلاعیه مهم : قابل توجه همکاران محترم معاون ذیحساب
قابل توجه کلیه همکاران محترم
اطلاعیه مهم : قابل توجه همکاران محترم ذیحساب و معاون ذیحساب
قابل توجه همکاران محترم ذیحساب و معاون ذیحساب
اطلاعیه مهم : قابل توجه همکاران محترم ذیحساب و معاون ذیحساب
اطلاعیه مهم: قابل توجه همکاران محترم
آگهی دعوت مجمع عمومی انجمن متخصصین امور ذیحسابی کل کشور(نوبت دوم)
قابل توجه همکاران محترم معاون ذیحساب
اطلاعیه مهم : قابل توجه همکاران محترم ذیحساب
قابل توجه همکاران محترم معاون ذیحساب
قابل توجه  همکاران محترم معاون ذیحساب
ششمین جشنواره ورزشی کارکنان وزارت اموراقتصادی و دارایی گرامیداشت دهه مبارک فجر
اطلاعیع آموزشی: قابل توجه همکاران محترم معاون ذیحساب
1 2 3 4 5 6 7 8 9