وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
هفدهمین جلسه دبیرخانه ارزیابی در روز دوشنبه 1396/9/20 در محل سالن جلسات اداره کل نظارت بر ذیحسابیها تشکیل گردید.
انتصابات جدید در اداره کل نظارت بر ذیحسابیها
اولین جلسه هماهنگی و وحدت رویه ارزیابان مرکز تشکیل گردید.
شانزدهمین جلسه دبیرخانه ارزیابی تشکیل شد
جلسه ذیحسابان دستگاههای اجرایی مرکز با حضور سرپرست اداره معاملات ریالی بانک مرکزی برگزار گردید.
چهادرهمین همایش سالانه انجمن حسابداری ایران
دستورالعمل درخواست صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی
سیزدهمین جلسه دبیرخانه ارزیابی برگزار گردید.
بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
 بخشنامه شماره 55/122455 مورخ 1396/6/21 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور راجع به موضوع ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395
بخشنامه شماره 54/129315 مورخ 1396/6/29 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص دستورالعمل اجرایی نحوه و زمان شناسایی اولیه، برکناری دایمی واگذاری داراییهای دولت
هشتمین جلسه دبیرخانه ارزیابی عملکرد مدیریتی ذیحسابان برگزار گردید.
بخشنامه به دستگاههای اجرایی موضوع بند(الف) تبصره (20) قانون بودجه سال 1396 کل کشور در خصوص سود سپرده
ششمین جلسه  دبیرخانه ارزیابی عملکرد مدیریتی ذیحسابان برگزار گردید.
خزانه‌دار کل کشور: نظام بودجه‌ریزی بر اساس تعیین سقف درآمد تغییر می‌کند
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...