وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری
بخشنامه شماره 57/46717 مورخ 1396/3/16 معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص واگذاری اسناد خزانه اسلامی در نظام بانکی در قبال سپرده حسن اجرای کار
تصویب نامه هیات وزیران در خصوص ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و قضات و شاغلین مشمول قانون مدیریت‍ی
ابلاغ دستورالعمل حسابداری ابلاغ از محل اوراق مشارکت فروش نرفته انتقالی موضوع بند (ج) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1394 کل کشور
بخشنامه شماره 54/21666 مورخ 1396/2/13 معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص نحوه ارزیابی دستگاه اجرایی در زمینه شاخص اجرای حسابداری تعهدی توسط ادارات کل امور اقتصادی و دارائی
ابلاغ نسخه سال 1396 نظام حسابداری بخش عمومی
بخشنامه شماره 5418506 مورخ 1396210 در خصوص ارسال صورتهای مالی دستگاههای اجرایی
تصویب نامه هیات وزیران در خصوص نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات در سال 1396
بخشنامه ریاست جمهوری به کلیه شرکتهای دولتی
نامه دیوان محاسبات کشور درخصوص مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال 95
دیدار نوروزی دکتر طیب نیا وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با همکاران ، روز سه شنبه مورخ 1396/1/15 برگزار می گردد.
حلول سال نو و بهار پرطراوت را به تمامی همکاران، تبریک و تهنیت عرض کرده و سالی سرشار از برکت و معنویت را از درگاه خداوند بزرگ و سبحان برای شما عزیزان مسئلت می کنیم.
بخشنامه شماره 54/248086 مورخ 1395/12/21 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص تکمیل فرمهای عملکرد بودجه بر اساس نسخه سال 1395 نظام حسابداری بخش عمومی
بخشنامه رییس جمهور به کلیه شرکت های دولتی برای انتقال کلیه حساب های بانکی خود به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
بخشنامه شماره 54/246303 مورخ 1395/12/18 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص دستورالعمل حسابداری خزانه معین استان
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...