وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
پنجمین جلسه دبیرخانه ارزیابی عملکرد مدیریتی ذیحسابان برگزار گردید.
بخشنامه شماره 57/93952 مورخ 96/5/17 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص تمدید مهلت واریز مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای
انتصابات جدبد در اداره کل نظارت بر ذیحسابیها
از سوی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دارکل کشور، دبیر و اعضای دبیرخانه ارزیابی عملکرد تعیین گردیدند.
بخشنامه 57/64164 مورخ 96/4/11 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص صدور اوراق تسویه خزانه برای بدهی ها و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی
فایل کارگاه آموزشی صندوق بین المللی پول (IMF) در خصوص نظارت مالی
بخش ویژه پرتال اداره کل نظارت بر ذیحسابیها در خصوص ارزیابی عملکرد ذیحسابان دستگاههای اجرایی کشور راه اندازی گردید.
انتصابات جدبد در اداره کل نظارت بر ذیحسابیها
بخشنامه 57/64164 مورخ 96/4/11 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص صدور اوراق تسویه خزانه برای بدهی ها و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی
  قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400- 1396)
بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری
بخشنامه شماره 57/46717 مورخ 1396/3/16 معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص واگذاری اسناد خزانه اسلامی در نظام بانکی در قبال سپرده حسن اجرای کار
تصویب نامه هیات وزیران در خصوص ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و قضات و شاغلین مشمول قانون مدیریت‍ی
ابلاغ دستورالعمل حسابداری ابلاغ از محل اوراق مشارکت فروش نرفته انتقالی موضوع بند (ج) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1394 کل کشور
بخشنامه شماره 54/21666 مورخ 1396/2/13 معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص نحوه ارزیابی دستگاه اجرایی در زمینه شاخص اجرای حسابداری تعهدی توسط ادارات کل امور اقتصادی و دارائی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...