وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
اخبار عمومی
دهمین هم اندیشی سالانه ذیحسابان دستگاه های اجرایی مرکز برگزار گردید.
قابل توجه کلیه همکاران محترم ذیحساب
دهمین هم اندیشی سالیانه ذیحسابان دستگاه های اجرایی مرکز برگزار می گردد.
طرح اصلاح قانون برنامه و بودجه
انتصابات جدید در اداره کل نظارت بر ذیحسابیها
دومین آزمون ورودی اداره کل نظارت بر ذیحسابیها برگزار می گردد.
هفدهمین جلسه دبیرخانه ارزیابی در روز دوشنبه 1396/9/20 در محل سالن جلسات اداره کل نظارت بر ذیحسابیها تشکیل گردید.
انتصابات جدید در اداره کل نظارت بر ذیحسابیها
اولین جلسه هماهنگی و وحدت رویه ارزیابان مرکز تشکیل گردید.
شانزدهمین جلسه دبیرخانه ارزیابی تشکیل شد
جلسه ذیحسابان دستگاههای اجرایی مرکز با حضور سرپرست اداره معاملات ریالی بانک مرکزی برگزار گردید.
چهادرهمین همایش سالانه انجمن حسابداری ایران
دستورالعمل درخواست صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی
سیزدهمین جلسه دبیرخانه ارزیابی برگزار گردید.
بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...