وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
دستورالعمل حسابداری بند (ج) ماده (24) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ابلاغ گردید.
انتصابات جدید در اداره کل نظارت بر ذیحسابیها
قابل توجه ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها
سومین همایش ملی استانداردهای حسابداری بخش عمومی برگزار شد.
بخشنامه سازمان حسابرسی در خصوص اجرای مقررات بند(پ) ماده(1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
برنامه زمانبندی سومین همایش ملی استانداردهای حسابداری بخش عمومی– تجربیات گذشته مسیر پیش‌رو
سومین همایش ملی استانداردهای حسابداری بخش عمومی– تجربیات گذشته مسیر پیش‌رو ، در 22 دی‌ماه سال 1395  بر‌گزار می‌گردد.
انتصابات جدید در اداره کل نظارت بر ذیحسابیها
پیش نویس استاندارد حسابداری بخش عمومی (12) با عنوان مزایای بازنشستگی کارکنان
جلسه هفتگی ذیحسابان دستگاه های اجرایی مرکز در روز دوشنبه 1395/8/24در سالن جلسات اداره کل نظارت بر ذیحسابی ها برگزار گردید
مصویه هیات وزیران در خصوص تعهد مازاد بر تخصیص های ابلاغی تمامی دستگاههای اجرایی ملی و استانی و شرکتهای دولتی
بخشنامه شماره 51/139574 مورخ 1395/8/1 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص مبنای اختصاص برچسب به اموال منقول غیرمصرفی
دستورالعمل اوراق اجاره  ابلاغ شد.
طی بخشنامه ای از سوی خزانه داری کل کشور انجام گرفت:
 آیین نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا ابلاغ شد .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...