وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
 بخشنامه شماره 55/122455 مورخ 1396/6/21 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور راجع به موضوع ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395
بخشنامه شماره 54/129315 مورخ 1396/6/29 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص دستورالعمل اجرایی نحوه و زمان شناسایی اولیه، برکناری دایمی واگذاری داراییهای دولت
هشتمین جلسه دبیرخانه ارزیابی عملکرد مدیریتی ذیحسابان برگزار گردید.
بخشنامه به دستگاههای اجرایی موضوع بند(الف) تبصره (20) قانون بودجه سال 1396 کل کشور در خصوص سود سپرده
ششمین جلسه  دبیرخانه ارزیابی عملکرد مدیریتی ذیحسابان برگزار گردید.
خزانه‌دار کل کشور: نظام بودجه‌ریزی بر اساس تعیین سقف درآمد تغییر می‌کند
وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی و گمرک، حائزان رتبه نخست ستادی و سازمانی جشنواره شهید رجایی شدند
پیام دکتر کرباسیان خطاب به کارکنان وزارت اقتصاد به مناسبت روز کارمند
بخشنامه شماره 54/102272 مورخ 96/5/29 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص نحوه منقضی کردن پیش پرداخت ها و موجودی ها
معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور طی سخنانی در مراسم معارفه وزیر جدید اقتصاد، دکتر کرباسیان را عضوی پر سابقه از خانواده وزادت اقتصاد و آگاه به ظرفیت های انسانی و اجرایی آن خواند.
پنجمین جلسه دبیرخانه ارزیابی عملکرد مدیریتی ذیحسابان برگزار گردید.
بخشنامه شماره 57/93952 مورخ 96/5/17 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص تمدید مهلت واریز مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای
انتصابات جدبد در اداره کل نظارت بر ذیحسابیها
از سوی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دارکل کشور، دبیر و اعضای دبیرخانه ارزیابی عملکرد تعیین گردیدند.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...