وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English

آخرین اخبار انتصاباتآخرین اخبار انتصابات
آقای جعفر پاک مهر طی حکمی مورخ 97/10/18 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور به سمت معاون ذیحساب و مدیر کل امور مالی سازمان امور دانشجویان منصوب گردیدند. 
امتیاز دهی