وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English

آخرین اخبار انتصاباتآخرین اخبار انتصابات
آقای مهدی ترابی طی حکمی مورخ 97/11/13 از طرف جناب آقای دکتر اکرمی معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور به سمت ذیحساب و مدیر کل امور مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب گردیدند. 
امتیاز دهی